FAQ

Vad innebär fossilfritt 2030?

Miljöpartiet vill se ett slutdatum för fossila verksamheter. Vi vet att framtiden är förnybar – men vägen dit behöver bli tydligare. 

Därför vill vi genomföra en omställningslag, som förbjuder fossila verksamheter efter 2030. Samtidigt vill vi öka stöden för klimatomställning och inrätta en nationell plan för industrins omställning, så att industrier och berörda myndigheter kan samverka effektivt, och tidigt identifiera när investeringar behöver vara genomförda och åtgärda problem på vägen. Omställningen kommer skapa tusentals jobb, och stärka välfärden i hela Sverige.


När når vi nollutsläpp då?

Miljöpartiets utgångspunkt är att Sveriges ska nå nollutsläpp senast 2035, för att därefter så snart som möjligt uppnå negativa utsläpp. Fossilfritt 2030 är ett viktigt steg på vägen, men är bara ett av många förslag som finns med i Miljöpartiets färdplan för klimatet för att nå nollutsläpp.

Miljöpartiet vill mångdubbla investeringarna för att göra fossilfritt resande lätt och bekvämt för alla. Den förnybara energiproduktionen ska byggas ut, framförallt med havsbaserad vindkraft. Vi driver på för att skapa en verkligt grön ekonomi där miljövänliga tjänster premieras, samtidigt som miljöskadlig konsumtion blivit dyr eller till och med förbjuden. 


Behöver jag köpa en ny bil 2030?

Nej, Fossilfritt 2030 syftar till att ställa om industrin, men Miljöpartiet har annan politik för hållbara transporter och driver hela tiden på för att ställa om transportsektorn. Vi vill bland annat underlätta för mera hållbara alternativ, såsom elektrifiering och alternativa bränslen. För den som bor på landsbygden och är beroende av sin bil vill Miljöpartiet införa en särskild klimatbonus för den som köper en bil med låga utsläpp.  Läs mer här.

Det ska vara enkelt och billigt att resa klimatsmart och det är politikens ansvar att göra det möjligt. Vi har bland annat drivit igenom bränslebytet, där företagen (bränsleleverantörerna) tvingas blanda in förnybara bränslen med bensin och diesel för att sänka utsläppen, och stöd för den som idag köper en bil med lägre utsläpp eller vill bygga en laddstolpe vid sitt hus. Vi vill se mer politik i samma riktning, som till exempel gör våra städer säkrare och lättare att cykla och gå i. Minskade utsläpp leder dessutom till en rad andra fördelar. Idag dör 7600 personer varje år av luftföroreningar. 


Är det möjligt att fasa ut alla fossila processer till 2030?

Det är fullt möjligt. Vi vill skapa en förutsägbarhet och tydlighet genom att införa en ny omställningslag. Lagen ska sätta ett slutdatum för fossila verksamheter, och det kan i kombination med starka statliga stöd genomföra en snabb omställning med minskade utsläpp. Vissa undantag för t.ex. förbränning av fossil plast innehållandes gifter, och som därmed inte är lämpliga att återvinna, kan behöva ges eftersom vi inte vill återvinna saker som innehåller gifter. Tydliga ramar skapar en förutsägbarhet för gröna investeringar som håller sig inom planetens gränser, och skyndar på omställningen.